Herma Koornwinder  EN
vorige play volgende    van 
 • Documentaire 1

  Earth Energies:
  Pyramids and Power Centres

  Egypte, april/mei 2009 

  Lees meer >

 • Documentaire 2

  Messages from Beyond:
  Crop Circles and Megaliths

  Engeland, juli 2009 

  Lees meer >

 • Documentaire 3

  Temples and Spirals:
  Patterns of the Hidden Order

  Egypte, oktober/november 2009 

  Lees meer >

 • Documentaire 4

  Cosmic City:
  Sacred Geometry and Washington DC

  Verenigde Staten, maart 2010 

  Lees meer >

 • Documentaire 5

  Sea of Knowledge:
  Alexandria and the Ancient Wisdom

  Egypte, april 2010 

  Lees meer >

 • Documentaire 6

  Ancient Geometers:
  The Amazing Discoveries of Tom Brooks

  Engeland, juli 2010 

  Lees meer >

 • Documentaire 7

  Symbols of Transformation:
  Crop Circles and Megaliths Revisited

  Engeland, juli, augustus/september 2010 

  Lees meer >

 • Documentaire 8

  Holistic Living:
  Dowsing for Health and Harmony

  Engeland, juli, augustus/september 2010 

  Lees meer >

 • Documentaire 9

  Reinventing the Human:
  Pioneers of Research I

  Engeland en Nederland, mei, juni, juli en augustus 2011 

  Lees meer >

 • Documentaire 10

  Reinventing the Human:
  Pioneers of Research II

  Engeland en Nederland, mei, juni, juli en augustus 2011 

  Lees meer >

 •     
  Zoek in:
  World Debt Clocks  Hierboven de nationale schuld van Nederland op Prinsjesdag 2015 (link)


  Hier vindt u een link naar het World Debt Scoreboard

  ________________________________________________________________
  Hoeveel pensioengeld is er verloren?
   
  Beurzen en financiële markten zijn in rep en roer. Koersdalingen in China hebben wereldwijde gevolgen. Kunnen banken en pensioenfondsen hun beloften in deze turbulente tijden waarmaken? Hoeveel geld is er verloren?
   
  Je zou hopen dat pensioenfondsen en banken goed op de centen van hun klanten passen. Mijn ervarig is helaas anders. Sinds 1990 heb ik met mijn eigen systeem deze beleggingen gevolgd. Ik kwam tot de colclusie dat banken en pensioenfondsen niet in staat waren om bij grote omslagen in financiële markten adequaat te reageren. Dit vanwege hun verouderde rekenmodellen en falende beleggingsstrategieën.
   
  Het verlies is voor de klant of de pensionaris. Dat is jammer en onnodig in het digitale tijdperk anno 2015.


  (Zie ook het Eindhovens Dagblad van 28 augustus 2015)


  Met pensioenfondsen naar een nieuw tijdperk

  (Hierbij mijn ingezonden artikel, geplaatst in het FD van zaterdag 8 augustus)

  Zelden hebben pensioenbeleggers zo onder vuur gelegen als de laatste tijd. Het rendement op het belegd vermogen blijft achter, uitkeringen dalen, premies stijgen en indexaties zijn onbetaalbaar.

  Komt het door de bankencrisis en de recessie, door Griekenland? Alle betrokkenen weten heel goed dat de achterblijvende rendementen niet van vandaag of gisteren zijn. Financiële markten analyserend vanaf 1985 bleek mij dat de meeste fondsen — ondanks waarschuwingen mijnerzijds — kostbare missers maakten bij voorzienbare grote omslagen in de markt. Dat is uitermate zuur voor werkenden en gepensioneerden.

  Processen en praktijken in pensioenland verdienen scrupuleus onderzoek. Het gaat om € 1300 mrd waarop een miezerig rendement wordt afgedaan als risico van het beleggingsvak. Terwijl met een hogere opbrengst van één procent, dalende pensioenen, afnemende koopkracht van gepensioneerden en stijgende premies goeddeels kunnen worden ondervangen.

  Na dertig jaar onderzoek, werkzaam als adviseur voor institutionele beleggers en beheerder van een beleggingsfonds, met consequente toepassing van mijn eigen systeem, staat voor mij als een paal boven water dat het Nederlandse pensioenvermogen onvoldoende profiteert van nieuwe technologie en systemen. Het is hoogste tijd dat de huidige praktijk overboord gaat, hoogste tijd voor een omslag.

  (Lees meer)  Over Herma Koornwinder

  Het leven van Herma Koornwinder heeft altijd in het teken gestaan van lezen, beschouwen, vragen stellen, 'zekerheden' niet voor waarheden aannemen, afwijzen, onderzoeken, ontwikkelen, testen en toetsen.

  In de jaren tachtig en negentig onderzocht Herma de effectiviteit van fundamentele en technische analyses van de financiële markten, het vertragings- en versnellingsproces van de conjunctuur, cyclische golfbewegingen en economische wetmatigheden en de gevolgen daarvan. Tevens probeerde ze een verklaring te vinden voor ogenschijnlijk lukrake fluctuaties in de markten. Hiermee was ze pionier op het gebied van wat nu bekend staat als 'analytics' – de wetenschap die is voortgekomen uit het gebruik van computers voor het analyseren van databases – en voorloper op het gebied van big data. Big data is een term uit de ICT die wordt gebruikt voor gegevensverzamelingen die zo groot zijn dat ze niet beheerd kunnen worden door conventionele gegevensverwerkingssystemen, maar waarvoor supercomputers moeten worden ingezet.

  Herma deed vergelijkend en toetsend onderzoek naar de visie van banken en effectenmakelaars in circa vijftien binnenlandse en buitenlandse beleggingsbladen. Ook deed ze onderzoek naar de effectiviteit van beleggingssoftware.

  Tijdens haar onderzoek legde Herma de wet- en regelgeving van een onderliggend 'krachtenveld' bloot, op basis waarvan koersschommelingen kunnen worden bepaald. Dit inzicht ontwikkelde ze tot een model dat ze bij haar eigen adviesbureau Koornwinder Global Market Navigation (KGMN) in een laboratoriumomgeving testte. Met behulp van dit model wist ze tien jaar lang consequent en met grote nauwkeurigheid stijgingen en dalingen op de aandelenmarkten te voorspellen. Herma werkte in die tijd voor beleggings- en pensioenfondsen en haar analyses werden door Deloitte & Touche gevalideerd voor een vijfjarige periode die liep van 1989 tot 1994.

  Deloitte & Touche concludeerde na tien maanden onderzoek dat 22 van de 23 trendvoorspellingen die KGMN in de periode van 1989 tot 1994 voor verschillende beurzen deed door latere ontwikkelingen werden bevestigd. Van de zeven door KGMN samengestelde modelportefeuilles behaalden er zes betere resultaten dan de corresponderende beursindexen en scoorde nummer zeven gelijk. Gemiddeld waren de resultaten van de KGMN-portefeuilles in absolute zin tien procent beter dan de beursindex.

  Professionele ervaring
  Herma heeft als toonaangevend marktanalist in Nederland vele interviews en voordrachten gegeven en een groot aantal kranten en tijdschriften heeft over haar gepubliceerd. Ze neemt stelling tegen de efficiënte markttheorie (EMT), de random walk theorie, de moderne portfoliotheorie (MPT), indexbeleggingen en het willekeurig spreiden van investeringen wanneer het risico onbekend is. Ze is initiatiefneemster en adviseur van het KGMN Global Portfolio Fund voor particuliere beleggers.

  Verder onderzoek
  In 2000 besloot Herma zich volledig te wijden aan het onderzoeken van de onzichtbaar opererende orde of het 'krachtenveld' dat ze in de financiële markten had ontdekt. Dit krachtenveld openbaarde zich via nummerreeksen als geometrische patronen en leek universeel in zijn bereik. Haar onderzoek, een multidisciplinaire studie van geschriften uit de oudheid tot op heden, strekte zich uit over een aantal jaren.

  In 2009 startte Herma met een documentairereeks over hoe de subtiele energieën die door de onderliggende orde worden gestuurd al bekend waren bij beschavingen in de oudheid en vandaag de dag praktisch zouden kunnen worden benut. In 2010 organiseerde zij de eerste Koornwinder Conventie in Amsterdam als internationaal debatplatform over dit onderwerp en in 2011 lanceerde zij een website om haar ontdekkingen en ideeën te promoten. In 2016 komt er een boek uit waarin auteur Geoff Ward verhaalt over Herma's loopbaan als marktanalist en filmmaker.

     
  The whole history of science has been the gradual realization that events do not happen in an arbitrary manner but that they reflect a certain underlying order, which may or may not be divinely inspired.
  Stephen Hawking
  Plato and other initiated writers allude to a strange mystical science … no longer openly practised…… Its secrets were long preserved by the priests of old Egypt. It was, they said, the instrument by which they had maintained their civilization unchanged and with the same high cultural standards, for many thousands of years.
  John Michell
  There’s much to learn from the wisdom and technology of our distant
  ancestors that could improve our lives today… Herma Koornwinder is in
  the forefront of this new understanding.
  Geoff Ward
   
  © 2015 - KOORNWINDER GLOBAL MARKET NAVIGATION    SITEMAP | DISCLAIMER
    AANMELDEN 
  NIEUWSBRIEF